Sikkum CapsulDry Tarina

ETSIMME TESTIKOHTEIKSI PIENTALOTYÖMAITA

OLETKO RAKENTAMASSA JA HALUAT ILMAISEN BETONIVALUJEN KUIVAUKSEN – KYSY LISÄÄ

Sikkum CapsulDry tarina ja synty

Sikkum CapsulDry tarina alkoi vuonna 2017, ja taustalla on käytännössä 25 vuoden kokemus rakennus- ja kiinteistöalasta.

CapsulDry tarina – synty

CapsulDry tarina ja idea on syntynyt käytännön työn aikana.
Idean isä Tomi Lindström kiinnitti huomiota siihen, kuinka kastuneiden rakenteiden kuivaaminen oli joko hidasta, kallista tai se tehtiin huonosti.

”Monesti työmaita kiertäessäni huomasin, ettei rakenteiden kuivaamiseen ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Joissakin tapauksissa, valitettavasti, vesivahinkoja kuivattiin jopa terassilämmittimillä”, kertoo Tomi.

Lisäksi toinen ongelma johon Tomi törmäsi, oli korkeat investoinnit joita kuivauslaitteisiin piti tehdä, kun kuivaus haluttiin tehdä hyvin ja tehokkaasti.

”Markkinoilta löytyy hyviä kuivauslaitteita, jotka ovat tehokkaita. Niiden toimintaperiaate perustuu joko koko huonetilan kuivaamiseen, eli koneiden tulee käsitellä paljon märkää ilmaa, jotta kuivumista tapahtuu. Jotta näillä tilakuivaimilla saataisiin tehostettua kuivumisprosessia, laitteita pitäisi tuoda kuivattavaan tilaan todella paljon.”

”Toinen periaate jota käytetään on lattian lämmittäminen, ja kosteuden ”pumppaaminen” rakenteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että lattiaa vuoroin lämmitetään ja vuoroin annetaan jäähtyä. Tämä muodostaa kosteudelle pumppaavan liikkeen, jossa se lämmityksen aikana kulkeutuu alaspäin ja jäähtymisen aikana nousee ylös. Nämä tasokuivaimet toimivat tehokkaasti, mutta niidenkin investoinnit ovat korkeat, ja lisäksi niiden sähkönkulutus suurilla pinta-aloilla on merkittävän suuri.” , pohtii Tomi

Tomin mielessä syntyi ajatus, että pitää olla parempi, tehokkaampi, edullisempi ja luontoa säästävä tapa kuivata märkiä rakenteita.

”Lähdin etsimään mitä ratkaisuja markkinoilla on. Koulusin nettiä todella paljon. Suomesta en löytänyt mitään ratkaisua. Keski-Euroopasta löysin ns. huputus tekniikan ja Yhdysvalloista tekniikan jossa kuivattava rakenne peitetään muovielementeillä, jotka pitää teipata lattiaan. Näissä ratkaisuissa oli ideaa, mutta kaikissa ongelmana oli mm. asentamisen vaikeus. Lisäksi ongelmana oli se, ettei näiden ”laitteiden” päällä pysty kävelemään kuivauksen aikana. Olen kuitenkin sen verran ”laiska” ihminen, että haluan tehdä asiat helposti. Koska en löytänyt mieluisaa ratkaisua, lähdin pyörittelmään ideaa mielessäni. Ensimmäinen ajatus Sikkum CapsulDry kuivauslevystöstä syntyi vuoden 2017 loppulla”

CapsulDry tarina jatkuu – ensimmäiset kokeilut

”Kun olin saanut idean, lähdin kokeilemaan miten huputustekniikka toimii. Meillä oli omia saneeraustyömaita, joissa pääsin kokeilemaan tätä käytännössä.”, Tomi kuvailee

Huputustekniikka tarkoittaa sitä, kun kastunut rakenne peitetään tai osastoidaan muovilla. Muovin alle johdetaan tilakuivaimesta – usein adsorptiokuivain – kuivaa ilmaa. Kuiva ilma kiertää muovin ja kastuneen rakenteen välissä. Ilma poistuu takaisin huonetilaan huputuksen toisesta päästä. Tässä prosessissa rakenteen pinnalle puhalletaan alhaisen RH% omaavaa ilmaa. Koska kosteus siirtyy diffuusion avulla rakenteissa, huputustekniikka mahdollistaa sen, että rakenteen sisällä oleva korkeampi kosteus alkaa siirtymään matalampaa kosteutta kohti, rakenteen pinnalle. Eli vesihöyry siirtyy diffuusiolla suuremmasta vesihöyrypitoisuudesta pienempää (= suuremmasta vesihöyryn osapaineesta pienempään).

”Huputustekniikka osoittautui kuitenkin haastavaksi. Huputuksen rakentaminen/asentaminen vei usein paljon aikaa. Lisäksi muovin kiinnittäminen lattiaan tai seiniin osoittautui haastavaksi monissa kohteissa. Lika, erilaiset rakenteet jne. estivät muovin tarttumisen ja paikallaan pysymisen. Lisäksi tilaa ei käytännössä voinut käyttää mitenkään kuivauksen aikana. Palasin siis suunnittelupöydän ääreen ja aloin hahmottelemaan erilaisia ratkaisuja.” ,Tomi jatkaa.

”Kokeilin seuraavaksi erilaisia muoveja, muovilevyjä, puulevyjä jne. Kaikissa ongelmana oli joko asentamisen vaikeus (kerroinhan, että olen ”laiska” ihminen), tai materiaalin kokoon liityvät haasteet. Tajusin, että minun täytyy kehittää kokonaan oma tuote, joka vastaa minun visiotani.”

CapsulDry tarina ja ”ahaa” hetki

”Kun olin pyöritellyt ideaa, kokeillut erilaisia ratkaisuja, viettänyt aikaa mökillä luonnon rauhassa, tarina saa sen kuuluisan ”ahaa” hetken. Tajusin, että oikea ratkaisu on kuivauslevy, joka asennetaan kuivattavan pinnan päälle. Levyn pitää olla vakiokokoinen. Sen pitää olla modulaarinen, eli levyjä pitää voida asentaa peräkkäin ja vierekkäin niin paljon kuin haluaa ja on tarve. Levyn päällä pitää pystyä kävelemään. Levy pitää olla kestävä. Levy ei saa olla liian painava. Levyn pitää pienentää kuivattavaa ilmatilaa. Miten toteutan nämä kaikki vaatimukset?”

Elettiin vuotta 2018 ja Sikkum CapsulDryn kehitys alkoi oikeasti.

”Ensimmäiseksi teimme suuntaa antavia suunnitelmia ja piirustuksia. Samanaikaisesti testasimme kuivumisprosessin toimintaa ja tuloksia, itse tehdyillä prototyypeillä.”

Sikkum Täsmäkuivaus ja vahinkosaneeraukset

Samanaikaisesti kun Sikkum CapsulDry syntyi, perustettiin Sikkum Täsmäkuivaus tarjoamaan kokonaisvaltaisia vahinkosaneerauspalveluita.

”Vahinkosaneeraus liiketoiminta on mahdollistanut meille oikeat testikohteet, sekä kassavirran, jolla CapsulDry kehitystyötä on ensisijaisesti rahoitettu.”, Tomi kertoo

Sikkum Täsmäkuivaus toimii edelleen kehitystyön tukijalkana.

Prototyypit

Sikkum CapsulDry prototyyppeja on tehty matkan varrella erinäisiä malleja ja määriä.

”Ensimmäiset prototyypit teimme itse, käyttäen muovia, puuta, pahvia ja teippiä. Eli kaikkea kokeiltiin.” ,Tomi naurahtaa

Ensimmäinen oikea prototyyppi tehtiin 3D tulostamalla 3D Step Oy:n kanssa yhteistyössä. Tuloksena oli pienoismalli, sekä oikean kokoinen 3D tuloste, joka myös toimi.

”Saimme hyviä kokemuksia 3D prototyypistä, ja havaitsimme asiat joihin meidän pitää kiinnittää huomiota. Seuraavaa prototyyppia varten jatkoimme suunnittelua yhteistyössä Creo Center Oy:n kanssa. Creo Center antoi meille paljon ideoita siitä, mihin suuntaan kehitystä ja suunnittelua pitää viedä.”

Ensimmäinen markkinakelpoinen testierä saatiin käyttöön marraskuussa 2020. Sikkum CapsulDry levystöä on käytetty kymmenissä vesivahinkokohteissa tähän mennessä (huhtikuu 2021).

”Markkinoilta saatu palaute, on saanut meidät tekemään muutoksia levystöön, ja seuraava versio tulee käyttöön ja markkinoille syksyllä 2021.” ,kertoo Tomi

Tuleva versio on mm. kevyempi, tehokkaampi ja edullisempi.

Sikkum CapsulDry tarina. Testausta on tehty paljon erilaisissa kohteissa ja olosuhteissa.

Testaukset

”Olemme koko kehitystyön aikana testanneet kuivausmenetelmämme toimintaa todella paljon. Testikohteina ovat toimineet meidän omissa tiloissa oleva iso varastotila, sekä oikeat vahinkosaneerauskohteet.”

Testitulokset ovat olleet koko ajan niin kannustavia, että kehitystyötä on kannattanut jatkaa seuraavaan vaiheeseen.

Testauksia on tehty koevaluilla, uudisrakennustyömaata vastaavissa olosuhteissa. Nämä testit ovat osoittaneet, että Sikkum CapsulDry nopeuttaa uuden betonin kuivumista jopa 50 %. Betonilaadulla ei ole merkitystä, kuivumisen nopeutuminen tapahtuu kaikilla betonilaaduilla.

Testejä on tehty myös erilaisissa vesivahinkokohteissa, sekä laboratorio olosuhteissa.
Kaikki testi kertovat samaa:

  • kuivuminen nopeutuu
  • kuivaaminen on ympäristöystävällisempää
  • kuivaaminen on edullisempaa
  • kohteessa voidaan työskennellä kuivaamisen aikana
Sikkum CapsulDry tarina. Perustajat Päivi ja Tomi.

Tomin ja Päivin taustat

Sikkum on perheyritys, jonka omistajina toimivat Tomi Lindström ja Päivi Ikonen.

Tomilla on 25 vuoden kokemus kiinteistö- ja rakennusalan yrittäjänä.

”Olen toiminut kiinteistöhuollon, huoneistoremonttien, isännöinnin, teknisen konsultoinnin, kiinteistöjen ylläpidon ja vahinkosaneerauksen parissa. Olen aina ollut luova ja innovatiivinen, sekä pikkutarkka, jopa täydellisyyden tavoittelija. Nämä luonteenpiirteeni tekevät minusta erinomaisen yrittäjän ja keksijän, ja samalla luovat haasteen ymmärtää missä vaiheessa asioiden viilaaminen pitää lopettaa. Olen parhaimmillani prosessien suunnittelussa, uusien asioiden ja liikeideoiden kehittämisessä, sekä toteuttamisessa.”

Päivillä on 20 vuoden kokemus yrittäjyydestä ja asiakaspalvelusta.

”Aloitin yrittäjänä ravintola-alalla1990 luvulla. Nautin erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä ja ratkon mielelläni ongelmia, joita asiakkaamme kohtaavat. Tomin kanssa aloitin yhteisen yrittäjäuran 2014. Olen iloinen savolainen emäntä, ja autan sinuakin erilaisissa haastavissa tilanteissa, joita mm. vesivahinko aiheuttaa arkeen ja elämiseen. Olen hyvä etsimään ratkaisuja.”

Sikkum CapsulDry tarina. Sikkum Visio tukee ympäristöä ja taloudellista kilpailukykyä.

Visio

Olemme koko Sikkum CapsulDryn kehityksen aikana menneet koko ajan eteenpäin. Kehitystyö ei ole ollut helppoa. Olemme kohdanneet haasteita ja ongelmia. Olemme kuitenkin jaksaneet selättää haasteet, ja löytäneet voimaa jatkaa.

Visiomme on nähdä kuinka tulevaisuudessa Sikkkum CapsulDry on yksi merkittävimpiä kuivausmenetelmiä Suomessa, sekä kansainvälisesti.

Ympäristöystävällisyys

Visiomme sisältää myös sen, että meidän kehittämä kuivausmenetelmä on ympäristöystävällinen. Haluamme omalta osaltamme olla vaikuttamassa ympäristöön jossa me, ja lapsemme asuvat. Enää kukaan ei voi laittaa päätään puskaan. Meidän jokaisen pitää tehdä oma osamme tämän planeetan hyväksi.

Sikkum CapsulDry vähentää kuivaukseen käytettävää sähkön ja hiilidioksidin määrää. Lisäksi CapsulDry levystö on tehty 100% kierrätettävästä materiaalista.

Kilpailukyky

Sikkum CapsulDry mahdollistaa rakennusalan kilpailukyvyn parantamisen. Enää ei tarvitse tehdä niin suuria laiteinvestointeja kuivauslaitteisiin. Kuivaaminen voi olla tehokasta ja kannattavaa myös suurien pinta-alojen kohteissa, uudisrakennuksilla, linjasaneeraus kohteissa, vesivahinko kohteissa sekä siltatyömailla.

Tehokkuus

Sikkum CapsulDry tarjoaa tehokkaan tavan tehdä rakenteiden kuivausta. Kun valitset meidän menetelmän, kuivaus voi olla tehokasta monessa mielessä. Se on tehokasta, koska kuivumisaika lyhenee. Se on tehokasta, koska kuivauksen aikana voidaan tehdä muita rakennustöitä kohteessa. Se on tehokasta koska kuivauslaitteiston asennus on helppoa ja nopeaa.

Kiitos kun halusit lukea tarinamme. Tarina jatkuu vielä, joten tervetuloa osaksi sitä.

Tomi ja Päivi

045 137 8820

040 485 1491